Welkom aan boord - Bienvenue a bord - Welcome on board

 

Luxemotor 't Majeur

’t MAJEUR is een luxemotor, in 1931 bij Boot in Alphen a/d Rijn gebouwd in opdracht van een Amsterdamse aardappelkoopman.
Zij voer vervolgens, waarschijnlijk, onder de naam Oosterschelde.
Na oplevering bleek het schip te hoog voor de Amsterdamse bruggen met als gevolg dat de koopman haar terugbracht naar de werf en weer met zijn tjalk is gaan varen.

Ze heeft bij Boot een jaar voor de wal gelegen en is toen door een bedrijf uit Maasbracht gekocht dat er ruim 30 jaar zand en grind mee heeft vervoerd naar België.
Op een gegeven moment is het schip – hier wordt de geschiedenis vager – uit de vaart genomen en verbouwd voor het varen met gasten, naar het schijnt door een winkelier uit Hoogeveen.
In 1992 lag het schip, als de WUTA (Wacht Uw Tijd Af), in Medemblik waar het als woning werd gebruikt. Zij is toen gekocht door een oud schipper die haar gebruikte als plezierboot en haar twee jaar later weer doorverkocht.
Die eigenaar heeft het als varend woonschip gebruikt met als ligplaats Leeuwarden.

In 2005 is een groot deel van de salon door kortsluiting uitgebrand. In 2007 hebben wij haar gekocht en vervolgens grondig verbouwd (zieVerbouwing).
Wij hebben haar met groot ritueel en champagne omgedoopt naar ’t MAJEUR (“liggend water" in het Bargoens).

Voor informatie en foto's over het interieur zie paginaInterieur, voor foto's van de buitenkant kijkhier.

Het achterdek kan worden afgeschermd tegen wind en regen middels drie flappen die afzonderlijk kunnen worden opgehangen. Op het achterdek izijn de gasbun voor twee flessen, de achterste spudpaal, de electrische bediening voor het dak en de tweede stuurpositie.
Op het dak van het stuurhuis liggen 4 zonnepanelen en staat een koperen zoeklicht, te bedienen vanuit het stuurhuis.
Op het hoge dek is de koekoek en is een schotelantenne gemonteeerd. Op het voordek is de voorste spudpaal die tevens fungeert als basis voor de kraan. Hier staat de ankerlier en is de ventilatie voor de accu's die in de voorpiek staan.
Alle loopvlakken zijn geschilderd met een goede antislip verf.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de verbouwing is er, qua maatvoering, rekening mee gehouden dat we zo min mogelijk belemmering ondervinden van bruggen en tunnels.

pijl naar de top