Algemene voorwaarden Vaarvakantie

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder “u” en “uw” degene(n) die een boeking voor een vaarvakantie hebben gedaan.
  Onder “wij” en “ons” wordt verstaan de eigenaren van de Luxemotor ’t Majeur.
 2. Afspraken over de verblijfsdata en vaargebied zijn separaat met u vastgelegd.
  We verwelkomen u graag op de dag van aankomst vanaf 12:00 uur en nemen weer afscheid op de laatste dag na het ontbijt.
 3. Bij het verblijf zijn inbegrepen – tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt:
  1. Gebruik van de gastensuite;
  2. Welkomstdrankje en een lichte avondmaaltijd op de dag van aankomst;
  3. Ontbijt op de laatste dag van verblijf;
  4. Ontbijt en één maaltijd op de overige dagen van het verblijf;
  5. Koffie, thee en softdrinks;
  6. Beddengoed, handdoeken, badjassen en dergelijke;
  7. Gebruik van fietsen, de bibliotheek, DVD- en muziekinstallatie;
 4. In de huursom zijn niet inbegrepen:
  1. Verdere maaltijden;
  2. Vervoer van of naar het schip;
  3. Een annuleringsverzekering, reis- en ongevallenverzekering; wij adviseren u deze verzekeringen af te sluiten.
 5. Tenzij anders is overeengekomen is de prijs inclusief brandstofkosten, haven-, brug-, sluis- en loodsgelden alsook plaatselijke belastingen en andersoortige heffingen zoals toeristenbelasting en dergelijke.
 6. Aanvullende diensten zullen, na overeenstemming, apart in rekening worden gebracht en dienen, uiterlijk bij vertrek, contant te worden afgerekend.
 7. Gedurende de huurperiode bent u onze enige gasten aan boord.
  Het schip staat exclusief aan u ter beschikking en de afspraken over het vaarschema worden met u gemaakt, binnen de praktische mogelijkheden.
  In principe wordt er per dag maximaal 5 uur gevaren, tenzij meer nodig is om tijdig de afgesproken eindbestemming te bereiken.
 8. Opstapplek en afstapplek worden met u overeengekomen waarbij rekening wordt gehouden met bereikbaarheid ervan met auto of openbaar vervoer.
 9. Aan boord is stroom (230V, 50Hz) ter beschikking voor kleine apparaten (radio, haardroger, opladers en dergelijke).
 10. Betaling vindt plaats in contanten of door overschrijving naar Rabobank t.n.v.
  M.W.G. de Lange e/o R.P. Mater (BIC: RABONL2U, IBAN: NL89RABO0113808844) onder vermelding van de opstapdatum.
 11. Voor het vastleggen van een reservering is een aanbetaling van 25% van de afgesproken huurprijs noodzakelijk tenzij anders met u overeengekomen.
  Het restant dient uiterlijk bij aankomst op het schip te worden voldaan.
 12. Annulering kan plaatsvinden tot 60 dagen voor de gereserveerde aankomstdatum.
  Er vindt geen terugbetaling plaats voor door gasten gemiste dagen tijdens de vaarvakantie.
 13. Een aanbetaling wordt niet teruggestort indien de vaarvakantie minder dan 60 dagen voorafgaand aan de eerste dag van de vakantieperiode wordt geannuleerd.
  Restitutie vindt wel plaats indien de boeking door anderen wordt overgenomen, met onze instemming.
 14. In geval van niet betaling of niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor alle gemaakte afspraken te herzien inclusief de mogelijkheid u de toegang tot het schip te weigeren.
 15. Onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door het weer, door afsluiting en/of onderhoud van vaarwegen, door waterstanden en dergelijke kunnen het nodig maken van ons reisschema / reisroute af te wijken.
 16. In de gevallen in het vorige lid genoemd zullen wij in overleg met u trachten tot de beste oplossing te komen.
  Eventuele extra reiskosten komen voor uw rekening.
 17. Voor het geval dat de Luxemotor ‘t Majeur niet beschikbaar is voor de gereserveerde data of indien de vaarvakantie door ons wegens onvoorziene omstandigheden wordt geannuleerd zullen de al gedane betalingen volledig en onmiddellijk worden teruggestort.
  U hebt geen recht op verdere schadevergoeding.
 18. Door het boeken van een vaarvakantie aan boord van de Luxemotor ’t Majeur verklaart u zich ervan bewust te zijn en te accepteren dat er risico’s verbonden zijn aan het vervoer per vaartuig zoals, maar niet beperkt tot, uitglijden, vallen, struikelen en/of verwondingen die het gevolg zouden kunnen zijn van een aanvaring.
  Kleine niveauverschillen, trapjes en ongelijke oppervlakken zijn een normaal onderdeel van het schip.
  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor ziekte, verwonding, dood of verlies of schade aan persoonlijke eigendommen aan boord van het schip, op de fietsen, of hoe dan ook veroorzaakt.
 19. Voor het comfort en de veiligheid van iedereen aan boord is roken binnen de Luxemotor ‘t Majeur niet toegestaan. Bovendeks is roken op een aantal plaatsen toegestaan.
 20. Wij betreuren het dat wij gasten onder de leeftijd van 18 jaar niet kunnen meenemen tenzij vergezeld van een volwassene. De Luxemotor ‘t Majeur is niet geschikt voor kleuters of kleine kinderen.
  Huisdieren kunnen niet worden meegenomen.
 21. Van gasten wordt gevraagd aan het einde van de vaartocht het gastenverblijf in goede staat en met een complete inventaris achter te laten, in dezelfde staat als aangetroffen bij de inscheping.
 22. De door de eigenaren gegeven aanwijzingen, in het belang van de bruikbaarheid van het schip, het voldoen aan plaatselijke verordeningen of van de veiligheid, dienen strikt te worden nagekomen.
  Bij aankomst ontvangt u een lijst met instructies en een mondelinge toelichting. Voorwaarde voor meevaren is het ondertekenen van een exemplaar van deze lijst voor akkoord.
 23. Het doen van een (aan-)betaling voor een vaarvakantie betekent de acceptatie van deze algemene voorwaarden.